Zorg na ontslag

Kwetsbare ouderen zijn extra kwetsbaar tijdens en na een ziekenhuisopname. Daarnaast zijn er bij deze doelgroep veel verschillende zorgverleners betrokken en is afstemming daartussen noodzakelijk. Om continuïteit en kwaliteit van zorg in dit proces te waarborgen is een complete, tijdige en correcte transmurale overdracht belangrijk. Echter wordt door verschillende zorgorganisaties in Barneveld ervaren dat de transmurale overdracht nog niet altijd soepel verloopt. De zorgorganisaties die daarbij in dit onderzoek betrokken zijn, zijn Huisartsenpraktijk de Burgt, apotheek Asklepios, apotheek Barneveld, ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Meander Medisch Centrum in Amersfoort en de thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg en HdS Zorg, hierna te noemen de ‘betrokken zorgorganisaties’.

Het doel van dit onderzoek is om advies te geven aan stichting OWZ de Burgt over het optimaliseren van de transmurale overdracht van kwetsbare ouderen. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Hoe kan de transmurale overdracht tussen de betrokken zorgorganisaties, als het gaat om de overdracht van de kwetsbare ouderen in Barneveld, worden geoptimaliseerd zodat de continuïteit van zorg en daarmee patiëntveiligheid kan worden gewaarborgd?’.

Medicatie bij ontslag