Palliatieve thuiszorg (PaTz)

Het VUmc heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat een PaTz groep zeer goede resultaten laat zien op het gebied van samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Tevens bleek uit dat onderzoek dat palliatieve patiënten eerder in beeld kwamen, ziekenhuisopnames afnamen en meer patiënten overleden op de plaats van hun eigen voorkeur.

Dat is o.a. de reden geweest om ook in Barneveld een PaTz-groep te starten.

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

‘Sterven doe je maar één keer en dat moet zo goed mogelijk gebeuren, waarbij optimale palliatieve zorg cruciaal kan zijn’ (Schweitzer, 2016)

De PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen en komt zes keer per jaar bij elkaar. De PaTz-groep wordt begeleid door een kaderhuisarts palliatieve zorg. Met behulp va het Palliatief Zorg Register wil de PaTZ vroegtijdig identificeren en pro-actief zorg plannen.

Zes keer per jaar komt deze groep bijeen om ingebrachte casuïstiek te bespreken.  Hierbij wordt informtaie gedeeld en besproken over palliatieve zorg. Huisartsen uit heel Barneveld zijn aanwezig incl. de thuiszorgorganisaties. Mensen in palliatieve setting worden besproken waarbij ervaringen worden gedeeld maar ook adviezen en bruikbare tips worden gegeven. Door alle deelnemende partijen worden deze PaTz bijeenkomsten als zeer nuttig en waardevol ervaren.

 

 

Doelstelling