Leefstijl bij zwangeren

In 2016 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de leefstijl van zwangeren en waar zwangeren behoefte aan hebben als het gaat om begeleiding tijdens de zwangerschap. Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Lisette ’t Mannetje, huisarts, Esther Rietveld, verloskundige, Danielle Willemsen, dietist, Jacqueline Kempen, bekkenoefentherapeut en Karin Evers, fysiotherapeut. Eerst zijn er enquetes afgenomen met vragen over: alcoholgebruik, roken, overgewicht/obesitas en beweging. Er bleek weinig/ geen behoefte te zijn aan begeleiding omtrent alcoholgebruik, stoppen met roken en dieetbegeleiding. Echter was er wel duidelijk vraag naar sport/ bewegen speciaal voor zwangeren.

Vervolgens zijn er onder de zwangeren interviews afgenomen door een stagiaire Voeding & Dietetiek om goed in kaart te brengen hoe de invulling van de beweegactiviteit eruit dient te zien. Te denken valt aan: soort beweegactiviteit, welke dag/ tijd het beste is, wat de maximale kosten mogen zijn etc.

Rapport Complicaties bij Zwangeren

Resultaat

De keuze is daarna gemaakt om het product Zwanger Totaal neer te gaan zetten in Barneveld. ZwangerTotaal is een product van bekkenoefentherapeuten. Want juist de zwangerschap kan problemen geven voor het bekken. Voor een deel zijn die problemen te voorkomen door een juiste manier van bewegen. Jacqueline Kempen - Nijhof, die zelf bekkenoefentherapeut is, zal dan ook de cursus daadwerkelijk geven.

Maar afhankelijk van de behoefte van de groep, kan bijvoorbeeld de diëtist gevraagd worden om een deel van de bijeenkomst in te vullen, of fysiotherapeut. Het wordt in ieder geval een actief uurtje. Het wordt gehouden in Revalidatie Centrum Evers aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan 61c (dat is tussen de Welkoop en Shell).

Dat is een prettige en inspirerende locatie waar ook gelegenheid is om na afloop een kopje koffie of thee met elkaar te drinken. Dat bevordert de meerwaarde van deze groep: het samen bezig zijn en het leren van elkaar.
Wie zich wil aanmelden, kan kijken op de website: www.zwangertotaal.nl. De kosten kunnen overigens worden vergoed door je zorgverzekering, daarvoor moet je even in je zorgpolis kijken.

De lessen voor de bevalling kun je het best starten tussen de 20 en 28 weken zwangerschap. Na de bevalling start je zo`n 6 weken nadat je bent bevallen De cursus start op 3 november om 19.00 uur. De kosten bedragen € 135 voor de acht lessen voorafgaand aan de bevalling en € 95,00 voor de zes lessen na de bevalling. Informatie: www.zwangertotaal.nl