Gehoorproblemen

Vanuit de wijkscan die is gemaakt door Raedelijn blijkt dat er gemiddeld meer problemen wordt ervaren met betrekking op het gehoor van de Barnevelders zowel op jongere leeftijd als bij ouderen.

Bij inwoners van Barneveld tussen de 19-65 ervaart 4,2% problemen met het gehoor en landelijk is dit 2,5 %. Ook bij 65 plussers geeft 9,8 % aan problemen hiermee te ervaren ten opzichte van 8,2 % landelijk.

Waarom dit zo is, is ons niet duidelijk en zullen dit onderzoeken. Daarnaast zal het doel zijn om in de praktijk gehoortesten uit te kunnen voeren waardoor er mogelijk minder mensen worden doorverwezen naar de tweede lijn.

In dit project hopen we samen te werken met de Keel-neus-oorarts van het Meander Medisch Centrum en de audiologen van Barneveld. 

 

Doelstelling

Het project zal starten in april 2017.