Burn- Out

Eindevaluatie werkgroep Burn Out

Naar aanleiding van de vraag wat OWZ de Burgt zou kunnen bieden aan mensen met burn-out klachten is er een werkgroep deze vraag beantwoord te krijgen. De werkgroep bestaat uit: diëtiste Daniëlle van de Brink, slaapoefentherapeut Grace Velthof, maatschappelijk werker Elan Lennart de Jong (later Karin Runhaar), huisarts Cedric Rietmeijer, POH-GGZ Marjan Vos

Op 14 februari 2019 hebben we als werkgroep een brainstorm sessie gehad. Daarbij hebben we gekeken naar wat wij als OWZ de Burgt kunnen bieden aan patiënten/inwoners met burn-out klachten.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we onderzocht wat er reeds aangeboden wordt via e-health programma’s en bestaande behandelplannen.

Op 28 maart is er een tweede overleg geweest. Daarbij hebben we besloten om een onderzoek te doen door middel van een vragenlijst voor patiënten/cliënten. Op deze manier is het mogelijk om een duidelijk beeld van de krijgen van de behoefte van mensen met burn-out klachten. Denk daarbij aan vragen met betrekking tot  voorlichting, een aanbod wel of niet in groepsverband, contacten met ‘lotgenoten’, preventie.

Iedere discipline van de werkgroep heeft een aantal vragen opgesteld. De vragen zijn samengevoegd tot een vragenlijst.

Het is gelukt om, helaas een klein aantal, vragenlijsten ingevuld te krijgen. Door het kleine aantal is de enquête niet representatief, maar er was wel een duidelijke conclusie.

Namelijk dat mensen met burn-out klachten vooral behoefte hebben aan rust en individuele begeleiding/informatie.

Bij ons overleg van 21 november hebben we de conclusie getrokken dat er geen behoefte is aan een aanbod vanuit de OWZ in groepsverband.

Er is een informatieblad opgesteld vanuit de verschillende disciplines. Dit blad kan worden uitgereikt aan patiënten/cliënten en de informatie zal ook worden geplaatst op de website van OWZ de Burgt en van de huisartsenpraktijk De Burgt.

Informatieblad:

Informatiekaart