Overkoepelende Wijkgerichte Zorg

 Een netwerk die samen bouwt, daadkrachtig en sterk is en waarin afspraken worden nagekomen en leidt tot meer tevreden patiënten en meer werkplezier voor ons allen en we streven naar een Vitaal Barneveld

Bekijk onze projecten